خودکشی کاووس

درخواست حذف این مطلب

علیرضا مساح، دانشیار تهران و مسئول بخش آسیب پذیری و انطباق تغییراقلیم: ما به تازگی یک بررسی انجام دادیم و میزان تغییرات دما و بارش کشورهای مختلف در ایران و کشورهای اطراف را از سال ۱۹۸۳ تا الان بررسی کردیم، در این تحقیق ما میانگین دما و بارش کشورهای همسایه را اندازه گرفتیم و به نتایج جالبی رسیدیم.

ادامه مطلب